Minik Pati, yardıma gereksinimi olan evcil hayvanların sahiplendirilmesi düşüncesiyle yapılmıştır. Sokakta da olsa, tehlikelerden uzak biçimde, sağlıklı olarak yaşayabilen hayvanların ilanları sitede yayınlanmaz. İlan sahibi, veteriner, konaklama, aşı parası gibi adlar altında, alıcıdan ücret talep edemez.

Hukuk Köşesi

Apartmanda havlayan köpek


Apartmanda yaşıyorum, bir tane köpeğim var. Gündüzleri çalıştığımız için evde yalnız kalıyor. Normalde çok havlayan bir köpek değil ancak bazen bir şeylerden huzursuz olup havladığı oluyor. Apartman sakinleri yöneticiye bu konuda şikayet götürmüşler. Apartmanda kiracı olarak yaşıyorum, ev sahibimizle herhangi bir sorunumuz yok. Yönetici bir kaç kere havlama sesi yüzünden bizi uyardı acaba oturduğum daireden çıkarılmam gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Böyle bir durumda nasıl bir yol izlemeliyim.


Yanıt:

Apartman içinde beslenen hayvanlara ilişkin gelen şikayetlerin ardından ilk incelenmesi gereken metin öncelikle Yönetim Planıdır. Yönetim planında hayvan beslenmesi kesinlikle yasaklanmışsa rahatsız etmeme durumu olsa dahi, mukimler arasında doğan uyuşmazlıklar genellikle hayvanın meskenden uzaklaştırılması yönünde çıkmaktadır. Zira karar merci bu kararını verirken yönetim planının bir sözleşme hükmünde olduğunu kabul ederek sözleşmeyi imzalayan asıl malik olmasına rağmen yönetim planının tüm kat maliklerinin külli ve cüz’i haleflerini bağladığından yola çıkmaktadır. Bu durumda ev sahibi ile hiçbir sorunu olmayan kiracıların dahi yönetim planına aykırı eylemleri malik (ev sahibi) ile aynı hükümlere tabidir. Hayvanın uzaklaştırılması önleme öncelikli önlem olması bakımından oturulan daireden çıkartılma hususu bu önlemin çok daha ilerleyen safhalarında gündeme gelebilir. Fakat şunu da belirtmekte fayda vardır; tahliyeye yönelik işlemler kat malikleri tarafından ve ev sahibi tarafından uygulanması bakımından iki ayrı şekilde incelenmelidir. Dolayısıyla bu konuda gerek kira sözleşmesi gerekse yönetim planının incelenmesi yapılması gereken ilk eylemdir.
Yanıtlayan: Av. Şafak HERDEM


ÖNEMLİ UYARI: Yöneltilen sorulara verilen cevaplar olayın yargısal sürece taşınması halinde hiçbir şekilde teminat ve güvence olarak kabul edilmemelidir. Her somut olayın kendine has oluş ve gelişimi göz önüne alınmalı, yargılamanın usul ve esasa ilişkin kuralları çerçevesinde, bir uzman desteğine gereksinim olduğu unutulmamalıdır.

Avukat Şafak Herdem'e sorularınızı iletmek için tıklayınız.

Tüm Hukuk Köşesi Haberleri