Minik Pati, yardıma gereksinimi olan evcil hayvanların sahiplendirilmesi düşüncesiyle yapılmıştır. Sokakta da olsa, tehlikelerden uzak biçimde, sağlıklı olarak yaşayabilen hayvanların ilanları sitede yayınlanmaz. İlan sahibi, veteriner, konaklama, aşı parası gibi adlar altında, alıcıdan ücret talep edemez.

Sağlık Köşesi

Alerjik Deri Hastalığı


Kediniz veya köpeğiniz kaşınıyor mu?

"Kedi ve köpekler gerçekten alerji oluyor mu?"

Köpek ve kediler de tıpkı insanlar gibi alerjik bünyeli olabilirler. Bu hayvanlarda tüm deri problemlerinin %30'dan fazlası alerjilerle ilgilidir.

Alerji nedir?

Alerji, çevremizdeki normal bir maddeye karşı bireysel bir reaksiyondur. Vücutta alerjik reaksiyon oluşturan maddeler alerjen olarak isimlendirilir. Bu alerjenlerin başlıcaları polenler, küfler, hayvan kılları, ev tozları, pireler ve yiyecek maddeleridir. Alerjenler deri teması, solunum ya da sindirim yoluyla reaksiyon oluştururlar. Alerjik hayvanlar spesifik alerjenlere karşı IgE antikorları üretirler. Bu antikorlar vücutta alerji belirtileri dediğimiz biyokimyasal değişikliklere neden olurlar.

Alerji belirtilerini hayvanlar nasıl gösterirler?

İnsan ve hayvanlarda alerji oluşum nedenleri aynıdır. Ancak oluşan klinik belirtiler farklıdır. İnsanlarda burunda ve solunum sisteminde belirtiler oluşur. Hayvanlarda ise aşırı kaşıntı ile karakterize deri tahrişi (irritasyonu) görülür. Kediler köpeklere oranla daha fazla solunum sistemine ait belirtiler gösterirler.Alerjik bir hayvanın derisiyle ilgili ortaya çıkan klinik belirtiler kaşıntı, parmakların yalanması ve dişlenmesi, yüzün sağa sola sürtünmesidir. Bununla beraber kusma ve ishal gibi belirtiler de zaman zaman görülebilmektedir.

Evcil hayvanımda alerji belirtilerini ne zaman görürüm?

Alerji belirtilerinin görülme zamanı hayvanın alerji probleminin nedenine göre değişir. Eğer polenlere karşı bir alerji söz konusu ise tüm belirtiler veya çoğu bahar ya da yaz aylarındadır. Bununla beraber eğer problem evin içerisindeki bir nedenle (ev tozu,akarlar gibi) ya da yiyecek ile ilgili ise yılın herhangi bir döneminde izlenebilir.

Niçin bazı dönemlerde belirtiler daha da kötüleşiyor?

Alerjenlerin hayvanlar üzerindeki etkileri birikerek çoğalmaktadır. Birçok alerjen korunmasız bir hayvanda reaksiyon derecesini değiştirerrek alerji belirtilerinin artmasına neden olurlar. Bu olayı "eşik" fenomeni ile tarif edebiliriz. Bir kovaya damlayan su damlaları sonunda kovanın taşmasına neden olurlar. İmmun sistemin "taşmasının" nedeni alerjenlerin etkilerinin birikerek bu "alerji eşiğinin" aşılması sonucudur. bu nedenle belirtilerin ortaya çıkış zamanı hayvanınızın neye karşı alerjisi olduğunu gösteren kesin bir kanıt değildir. Bir hayvanın gıda ve polen alerjisinin belirtilerini yaz aylarında göstermesi (polen miktarı bu aylarda en yüksek seviyededir) polenlerin alerji eşiğinin geçilmesine neden olmalarıdır.

Kedi ve köpeğimde alerji olup olmadığı nasıl teşhis edilebilir?

Tam bir muayene sonrasında veteriner hekiminiz eğer hayvanınız için alerji testi gerekiyorsa size bildirecektir. Küçük bir miktar kan örneği alıp Spectrum Laboratuarı 'na gönderecektir. Böylelikle sofunum yoluyla etkilenebileceği ağaç, ot ve yabanî otlar, mantar, ev tozlan, akarlar ve ticari olarak pet mamalarının hazırlanmasında kullanılan unsurlar gıda tipleri olarak evcil hayvanınızın kanında duyarlılığı test edilmiş olacaktır.Evcil hayvanlarda alerji tedavisi nedir?

Alerji için en iyi tedavi şekli alerjiye neden olan alerjen ya da alerjenlerden uzak durulmasıdır. Pek çok olguda bu mümkün olmamaktadır. Steroid ilaçlar (kortizon ve türevleri gibi) belirtilerin kısa süreli olarak ortadan kalkmasını sağlar. Fakat bu tip ilaçların uzun süre kullanılması ciddi yan etkilere neden olur. Duyarlılığın azaltılması (hiposensitizasyon - alerji aşısı) diğer seçenektir. Burada evcil hayvanınız için alerji testi sonuçlarına göre bir tedavi seti hazırlanır. Bu tedavi seti artan yoğunluklarda deri altı enjeksiyonları şeklinde uygulanır. Böylelikle alerji yapan maddelere karşı hayvanın toleransını artırarak çevresi ile daha uyumlu ve çok daha rahat yaşam sürmesi sağlanır. En önemlisi de istenmeyen yan etkiler olmaksızın...

Bu tedavi şeklinin etkinliği nasıldır?

Bazı alerjiler zaman ve tedavi ile yok edilir. Diğer olaylarda alerji yapan maddelere karşı toleransı sağlamak için alerji aşılarına devam edilir. Tedavi şemasına uyulması ile steroid ilaçlara bağımlılığın azaltılması ya da ortadan kalkması sağlanır. Olayların çoğunda iyileşme tedavinin 3 -5 ay sonrasında izlenir ve aylık aşılamalar devam ettirilir.

Gıda alerjileri hakkında ne söylenebilir?

Kedi ve köpekler gıdalara karşı hiposensitize edilemeyebilir. Gıda alerjilerinde tedavi, alerji yapan gıdanın ortadan kaldırılması, yani verilmemesidir. Evcil hayvanınızın testi bir gıdaya karşı pozitif ise Spectrum Laboratuarı veteriner hekiminize bu alerjik gıdanın içerisinde kullanılmadığı mamaların ve bunların üretici firmalarının bulunduğu bîr liste verecektir. Bu listede bulunan hazır mamaları kedi ve köpeğiniz gıda alerjisi belirtilerini göstermeden yiyebilir.

Aşının bir tehlikesi var mı?

Yan etkiler çok nadirdir ve her hangi bir yan etki görülse bile bu geçicidir, hayati bir tehlike yaratmaz.

02/10/2007
Vet. Hekim N.Gürkan Gülanber

Fulya Veteriner Polikliniği
Fulya - Şişli / İSTANBUL

Tüm Sağlık Köşesi Yazıları