Minik Pati, yardıma gereksinimi olan evcil hayvanların sahiplendirilmesi düşüncesiyle yapılmıştır. Sokakta da olsa, tehlikelerden uzak biçimde, sağlıklı olarak yaşayabilen hayvanların ilanları sitede yayınlanmaz. İlan sahibi, veteriner, konaklama, aşı parası gibi adlar altında, alıcıdan ücret talep edemez.

Sağlık Köşesi

Veteriner Hekim Kimdir ?


"Evcil Hayvanınızın sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürmesini sağlayan veteriner hekiminizi tanıyor musunuz ?"

Veteriner Hekim Kimdir?

Yaşadığımız dünya bizimle beraber pek çok canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu canlılar içerisinde insan türü hariç tüm hayvan türlerinin (ev hayvanları, çiftlik hayvanları, vahşi hayvanlar) sağlık ve refahı yolunda tıbbi bilgi ve yasal yetki ile donatılmış kişi Veteriner Hekim’dir. Ayrıca hayvanlardan insan türüne geçebilecek tüm hastalıkların önlenmesi, hayvansal gıdaların kontrolü gibi yetki ve sorumluluklar da veteriner hekimlerin görevlerindendir.

Veteriner Hekimliği Eğitimi

Veteriner fakültesindeki 5 yıllık eğitimleri süresin de teorik derslerini, laboratuar uygulamalarını, klinik pratiklerini ve intern dönemlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler sonunda “Yüksek Lisans” düzeyinde bir “Veteriner Hekimlik” diploması ile mezun olurlar. Mezunlar 4 yıllık lisans programlarından farklı olarak direkt Doktora (PhD.) eğitimlerine başlayabilecekleri gibi ikinci bir yüksek lisans (MSc.) eğitimine de başvurabilirler. Fakülte eğitimi sonrasında da veteriner hekimler bilimsel dergileri, profesyonel eğitim seminerlerini takip ederek mesleki gelişimlerini devam ettirirler.

Evcil Hayvan Hekimliği

Kısaca tanımlamak gerekirse, ticari amaç güdülmeden sevilen, beslenen ve bakılan hayvan türlerine (kedi, köpek, kafes kuşları, vs.) genel olarak evcil hayvan (ev hayvanı) adı verilmektedir. Son yıllarda egzotik türlere ilginin artmasıyla bu tanımın içine papağanlar, sürüngenler, kemirgenler gibi türlerde girmeye başlamıştır.

Evinizde beslediğiniz küçük dostunuz ile ilgili tüm sağlık durumları hakkında görüş ileri sürebilecek ve önerilerde bulunup, uygulayacak kişi veteriner hekiminizdir.

Veteriner Hekiminiz size evcil hayvanınız için en doğru beslenme tarzını, bakım koşullarını, diğer hayvanlar ve aile üyeleri ile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini, sizi ve onu koruyucu uygulamaların neler olduğunu ve nasıl uygulanacağını söyleyecek olan kişidir.

Günümüzde veteriner hekimliği geniş uygulama sahası ile beşeri tıbba paralel olarak gelişmektedir. Teknolojinin en son imkânları (örneğin, ultrasound görüntüleme, endoskopi, hasta monitörizasyonu, etkili ve güvenli anestezi sistemleri ile yaşlı hastaların ameliyat edilebilmeleri) veteriner hekimler tarafından uygulanmaktadır.

Doğumundan ölümüne kadar evcil hayvanınız için veteriner hekiminiz birçok rolü kendi üzerinde toplar. O, evcil hayvanınızın pediatristi, jinekoloğu, diş hekimi, dermatolojisti, iç hastalıklar uzmanı, cerrahı, radyolojisti, anesteziyolojisti, göz hekimi, diyetisyeni, geriatristi ve çok daha fazlası olacaktır. Veteriner hekimler, veteriner tıbbın tüm bu alanlarında bilgi sahibidirler.

Uzman Veteriner Hekimler

Bazı veteriner hekimler bilgi ve uzmanlıklarını bu alanların bir veya birkaçında (örneğin, iç hastalıları, cerrahi, jinekoloji) artırmışlardır. Bunun için ilave eğitim, kurslar almışlar ve sonucunda sertifikalar, diplomalar, akademik unvanlar elde etmişlerdir.

Evcil hayvan klinisyenliği yapan veteriner hekimler, bulundukları ilin veteriner hekimler odasına kayıtlı olarak ve tarım bakanlığından almış oldukları muayenehane, poliklinik veya hastane ruhsatları altında açmış oldukları yönetmeliklere ve kanunlara uygun yerlerde mesleklerini icra ederler.
Mesleki etik değerlerine bağlı, çağdaş bilgi ve birikimleri ışığında çalışan veteriner hekimler, emeklerinin karşılığını alabilmek, mesleğini daha iyi uygulayabilmek ve kendini geliştirip yenileyebilmek için üyesi oldukları veteriner hekimler odasının belirlediği asgari ücret tarifelerinden aşağı olmamak kaydıyla hizmetlerinin bedeli olan ücretleri talep ederler.

Küçük dostlarımızın, sorunlarını ve sıkıntılarını anlatacak bir dillerinin olmaması veteriner hekimliğin en zor yönlerinden birisi olsa da modern tıbbın bütün ileri teknikleri veteriner hekimler tarafından kullanılarak, dostlarımızın daha kaliteli ve daha uzun yaşamalarının sağlandığı unutulmamalıdır.

31/07/2007
Vet. Hekim N.Gürkan Gülanber
Fulya Veteriner Polikliniği
Fulya - Şişli / İSTANBUL

Tel : 0212 266 46 50 - 51

Tüm Sağlık Köşesi Yazıları